2.7 САРТР БА ПСИХОЛОГ

Үнэ: 60,000MNT

Үргэлжилэх хугацаа: 1:29:10 мин 

Сартр бас л их том философич байсан. Том гэдэгээр маш их ном бичсэн. Ном бичих гэдэг том хөдөлмөр. Сартр улстөрийн үйл ажиллагаанд оролцож нилээд зүүний социалист философич байсан. Тэр Куба, Хятад, Орос болон Арабын оронуудаар явж капитализмын эсрэг идэвхтэй ажилласан. Түүнээсээ болж их гадуурхагдаж социалист онолоосоо татгалзах хүртэл асуудалд орсон. Сүүлдээ театрын зохиол хүртэл бичиж найруулж урлаг руу ойртсон. Философийн гол хоёр ном бол "Байх ба Биш" Being and Nothingness болон "Диалектик ухамсарын шүүмж" Critique of Dialectical Reason.