Философийн мэдээ сэтгүүл:4

Үнэ: 10,000MNT

Сэтгүүлийн энэ дугаараар эрхэм уншигч та бүхэнд өмнөх дугаарт гарсан зохиолуудыг үргэлжилүүллээ. Үүнд: М.Хэйдэггэр ―Байх ба хугацаа, Ж.Роулс ―Зүйгийн тэори‖, М.Понти ―Мэдрэмжийн фэномэнолог, С.Пинкэр ―Хэлний инстинкт, Р.Давкинс ―Сохор цагчин, С.Фройд ―Өдөр дутамын амидралын психопатологи, Ф.Скиннэр ―Сайэнс ба хүний төрх, М.Нуссбаум ―Зүй ба амидралын чанар К.Маркс ―Капитал, Аристотэл ―Никомахын этик, Ф.Хэгэл ―Эрхийн философи, Г.Баумгартэн ―Тэоричилсон эстэтик, П.Сартр ―Байх ба юу ч биш, Т.Хоббс ―Лэвиатан, Ф. Ницшэ ―Заратустра ингэж ярилаа.
Үүнээс гадна санал бодол буланд философич Проф. С.Молор-Эрдэний ―Хобби философичид ба мэргэжлийн ном‖-ийн тухай, эссэ буланд ―Мэдлэгийн салбар ба Монгол орон нийтлэгдсэн.