Номын худалдаа / ном захиалах утасны дугаар 9998 0004 /