Номын худалдаа / ном захиалах утасны дугаар 9998 0004, 77111315 /