ХАВАРЫН ЛЕКЦҮҮД ЭХЭЛНЭ 2023.03.11 - 05.13
Энэ жилийн цуврал лекцүүд эхлэхэд бэлэн боллоо.

10 цуврал лекц. Онлайн Zoom.

Сэдэв: Монголын эргэн тойрон философи.

Нийт 4 багц.

Багц 1: Перс, Хорезм, Төв Ази,

Багц 2: Энэтхэг, Төвд,

Багц 3: Хятад, Солонгос, Япон.

Багц 4: Орос, Манж.

3 сарын 11 нээс 5 сарын 13 хүртэл

Хагас сайн өдөр бүр 11.00 цагаас 12.30.

Бүртгүүлэх: molorerdenelecture@gmail.com

Facebook: Molor-Erdene Lectures

Molor-Erdene