Санаа гэж юу вэ?
Хүний санаа гэдэг хүний ухааны хамгийн анхдагч үйлдэл. Хүүхэд наснаас санаа эхэлдэг. Үзсэн харсан сонсоныг хүлээж авч санаа үүсдэг. Өдөр тутмын амьдралд үзсэн харсан сонссон бүгд нэг их буруу эсвэл алдаатай биш тул тэр бүгдээс олж авсан санаа өөрийн санаа болох боломжтой. Хүний санааг сонсох хэрэгтэй. Харин санаа цааш мэдлэг болон боловсролоор дамжин улам боловсронгуй өндөр түвшний санаа болох ёстой.