Мэдрэмж гэж юу вэ?
Хүний мэдрэмж 5н мэдрэхүй дээр суурилдаг бөгөөд харах, сонсох, үнэрлэх, амтлах, болон хүрэх гэсэн 5 мэдэрхүйнүүдээр дамжин бид ухаандаа хүлээн авч мэдэрлээ гэдэг. Гэхдээ юу мэдэрч буйгаа зөв мэдэрч буйг мэдрэмж гэдэг. Мэдрэмжтэй байхын тулд урьдчилж мэдлэг болон боловсрол хэрэгтэй. Жишээлбэл уран зураг болон сонгодог хөгжмийн тухай боловсролгүй гэвэл ямарч зураг хараад мөн хөгжим сонсоод хүлээж авах чадваргүй гэсэн үг. Ийм хүнийг ямар ч мэдрэмжгүй гэж хэлдэг харин харсан сонссон гэдгээрээ энэ хүн зөвхөн мэдрэлтэй л хүн.