Хэнтий, Дорноговь, Өмнөговь аймагуудын номын санд номуудаа хандивлан лэкц уншлаа.