3 ШАР ном худалдаанд гарлаа
2022 оныг шинэ хэвлэгдсэн "3 шар ном"-оор угтаж байгаадаа баяртай байна.

Энэ 3 шар номуудаар Дорнын гэгдэх философи судлалын ажил эхлэж байна.

Шар ном 1: Энэтхэгийн философи ба Би.

Шар ном 2: Хятадын философи ба Бид.

Шар ном 3: Арабын философи ба Хүн.

Би, Бид болон Хүн гэсэн сэдэвүүдийг онцгойлж тухайн ард түмэнүүдийн философийн эссэнцийг сэдэвчилсэн.

Манай философийн академи цаашид Өрнө болон Дорно гэж ялгахгүй "Дэлхийн философи" гэсэн судалгаа явуулна. Харин судалгаандаа Өрнө ба Дорнын философийн адил болон ялгаатай онолуудыг тайлбарлана.

Ерөөсөө дэлхийн философийн анхдагчид хэрхэн эхэлсэн болон цаашид ямар замаар өрнөсөн тэр философийн түүхийг чухалчилна.

Molor-Erdene