Дээгүүр бодох. Дээд бодол.
Бүтэн сайн ы өглөө. Талбай дээр жавар тай байлаа. Философийн түүхэнд хүйтэн жавар т философдсон философичиийг сонссонгүй. Тэд дулаан агаарт мод ны дор хөл нүцгэн шахуу суусан зураг ууд бий.

Хүйтэн ий би бодох ыг чухалчилна. Дээгүүр бодох. Дээд бодол.

Улс ын их хурал ын гишүүд ээс дээгүүр бодно сүм хийд ээс дээгүүр бодно ноёд баячууд аас дээгүүр бодно боловсрол ын яам наас дээгүүр бодно зан заншил уламжлалт ёс ноос дээгүүр бодно түүхэн роман уудаас дээгүүр бодно.

2021 он ард үлдсэн. Одоо 2022 оныг төсөөлнө бас төлөвлөнө. Энэ тухай дээгүүр бодож нийслэл хотоор алхана…

Molor-Erdene