Сэтгэл гэж юу вэ?
Хүний сэтгэл олон төрөл хүн эерэг сэтгэл болон сөрөг сэтгэл гаргах өдөр тутмын амьдралын үр дагавар. Заримдаа хүн эерэг сэтгэл гаргаж баярлах, хүндэтгэх, хайрлах, хүний өмнөөс сэтгэл зовох, гэх мэт сэтгэл уярдаг. Үүний эсрэг хүн сөрөг сэтгэл гаргадаг. Жишээлбэл уурлах хорсох занах үзэн ядах цаашлаад өшөөгөө авах гэх мэт хүйтэн сэтгэл гаргадаг. Үүнээс гадна сэтгэлийн онцгой хөдлөлүүд урлаг болон гоо зүйн бүтээлүүдийг бүтээж ирсэн олон жишээнүүд бий.