4 төрөлөөр унших боломжтой боллоо.
3 цагаан номоо Өвөр Монгол, Буриад болон Казах ард түмэнүүдэд зориулж босоо бичигт буулгаж Буриад мөн Казах хэлэнд хөрвүүлэх төсөл зорилгоо биелүүллээ.
4 төрөлөөр унших боломжтой боллоо. Нийт 12 номууд хэвлэгдэж уншигчидийн гарт хүрч эхэлсэнд баяртай байна.
Төсөлд оролцож баг болж ажилласан Философийн Академийн судлаачид болон орчуулагчидад талархалаа илэрхийлэе!
Бид Өвөр Монгол, Буриад болон Казах ард түмэнүүдтэй хамтран Монгол улсын ирээдүйг хамтдаа бүтээнэ гэдэгт итгэлтэй байна.
Эв нэгдэл, тэгш эрх, эрх чөлөөний төлөө энэ бүх ажилыг хийсэн гэдгээ энэ дашрамд хэлмээр байна.
Бидний хамтын ирээдүйд мэдлэг боловсрол шийдвэрлэх үүрэгтэй.
Мэдлэг бол чадал!

Molor-Erdene