“ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ФИЛОСОФИ” сертификаттай сургалт 2019.10.10-нд эхлэнэ
Философийн академийн сургалт

лекц, семинарын бүтэц.

Сар өдөр

Сургалтын төрөл

Тайлбар

10-р сарын 10

Нээлт

Лекц

Нээлт Сургалтын агуулга зорилго Эхний лекц

«Философи» ба түүний асуулт хариулт гаргалгаа бодох техник

10-р сарын 14

Унших

Бий эсвэл Байх

10-р сарын 15

Лекц

Философийн түүх Өрнө ба Дорно Шинэ үе

10-р сарын 17

Семинар

Сэдэв гүнзгийрүүлж ярилцах асуулт хариулт

10-р сарын 21

Унших

Байх ба Биш

10-р сарын 22

Лекц

Танин мэдэхүй Ёс суртахуун

10-р сарын 24

Лекц

Шашин Шинжлэх ухаан

10-р сарын 28

Унших

Байх ба Биш

10-р сарын 29

Семинар

Сэдэв гүнзгийрүүлж ярилцах асуулт хариулт

10-р сарын 31

Лекц

Психолог гэж юу вэ түүх зорилго

11-р сарын 4

Унших

Байх ба Биш

11-р сарын 5

Лекц

Психоанализ психотерапи

11-р сарын 7

Реферат

Хүн бүр реферат илтгэнэ

11-р сарын 11

Унших

Байх ба Хугацаа

11-р сарын 12

Лекц

Феноменолог гэж юу вэ

11-р сарын 14

Лекц

Хүний ухаан ба тархи

11-р сарын 18

Унших

Байх ба Хугацаа

11-р сарын 19

Реферат

Хүн бүр реферат илтгэнэ

11-р сарын 21

Лекц

Гоо Зүй ба урлагийн философи

11-р сарын 25

Унших

Байх ба Хугацаа

11-р сарын 26

Лекц

Урлагийн философи Эссэй хураалгах

11-р сарын 28

Хаалт

Лекц

Хаалт Төгсгөлийн лекц

Эссэй шалгаруулна Сертификат гардуулна

 

Molor-Erdene