2014-2015 25 лекц
2014-2015  25  лекц С. Молор-Эрдэнэ

№1- 10 сарын 4 -Эсрэг тэсрэгийн онол биш. диалектик dialectic
№2- 10 сарын 11 -Ертөнцийг үзэх үзэл ба олон ургальч үзэл биш. фэномэн phenomenon
№3- 10 сарын 18 -Номыг ойлгохын тулд тайлбарлуулах. гермэнэвтик hermeneutics
№4- 10 сарын 25 -Мэтгэлцээн ба маргаан. дискус discussion
№5- 11 сарын 1 -
Үгээр илэрхийлэх ба утга. семантик semantics
№6- 11 сарын 8 -Хийсвэр ба бодит байдал ухаанд буух. абстракт, конкрет abstract, concrete
№7- 11 сарын 15 -Сэтгэлийн ба мэдрэлийн асуудал. эмошн, сэнсаац emotion, sensation
№8- 11 сарын 22 -Гэрэл гэгээтэй з
үйл ярих ба омогших. оптимист, пессимист optimist, pessimist
№9- 11 сарын 29 -Харьцангуй байх биш хамааралтай байх. релативити relativity
№10- 12 сарын 6 -
Өдөр дутмын амидралаас холдож дээгүүр бодох шаардлага. метафизик metaphysic
№11- 12 сарын 13 -Тооноос чанарт шилжих гэж юу вэ? квантити, квалити quantity, quality
№12- 12 сарын 20 -Б
үтээгээгүй зүйл ба алсын хараа. утоп, вижн utopia, vision
№13- 12 сарын 27 -Сурах ба суралцах хоёрын ялгаа. леарнинг, стади learning, studying
№14- 1 сарын 3 -Амжилт ба б
үтэлгүйтэх. аура, энерги aura, energy
№15- 1 сарын 10 -Хугацаа ба санамж. мемори time, memory
№16- 1 сарын 17 -
Өнгөрсөн ба ирээдүй. паст, футур past, future
№17- 1 сарын 24 -Шинэ ба хуучин. ниюс, оулд new, old
№18- 1 сарын 31 -Тохиолдол ба т
өсөл. шаанс, прожект chance, project
№19- 2 сарын 7 -Бодогч уу эсвэл сэтгэгч үү? тсинкер, поэт thinker, poet
№20- 2 сарын 14 -Төрөхийн өгөгдөл үү эсвэл авсан олдмол уу? натур, эквайр natural, acquired
№21- 2 сарын 21 -Найзлах эсвэл нөхөрлөх. фрэндс friendship
№22- 2 сарын 28 -Соёрхол ба цол шагналын зорилго. орден, медал honor, medal
№23- 3 сарын 7 -
Үнэт зүйлс ба алдагдал. валют values
№24- 3 сарын 14 -Намтар буюу өөрийнхөө бүтээл болох. биографи biography
№25- 3 сарын 21 -Өөр өнцөгөөс харах биш шүүмжлэх. критик critical thinking

Molor-Erdene

Molor-Erdene