Ёс суртахуун, ёс зүй, үнэт зүйл сэдэвтэй лекц, уулзалт
Монгол-Германы Гүүр ТББ-аас өнөөдөр буюу 2019 оны 5 дугаар сарын 31-нд ээлжит VIP-уулзалтаа зохион байгууллаа.

Molor-ErdeneMolor-ErdeneMolor-ErdeneMolor-Erdene