Тэгш эрх Монгол хүнээс алсад оршино.
Өчигдөр Майн 1-ний баяр "хөдөлмөрчидийн өдөр" Германы нийслэл Берлин болон Францын нийслэл Парис хотуудад тэмдэглэгдэж олон нийтийн жагсаал боллоо.
"Байрны хөлс багасгах", "Тэгш эрх" болон "Ядууралыг устгах" цаашлаад "Хувьчилсан орон сууцуудыг буцаагаад төрийн өмч" болгохыг шаардсан эрх чөлөөт жагсаалууд болж өнгөрлөө.
Монгол оронд энэ олон улсын түүхт хөдөлмөрийн баярын өдөрийг баярлах битгий хэл зарим хүмүүс ажилаасаа халагдаж өнгөрөөх шивдээ. 
Дэлхийн ардчилал соён гэгээрэл тэгш эрх болон эрх чөлөөнөөс алс Монгол орон феодалуудын зарц боол болж банкнуудын барьцаанд орж байрны хүү зээлээр мөлжүүлж бараг л гинжээр хүлэгдсэн мэт. 
Тэгш эрх Монгол хүнээс алсад оршино.

Molor-Erdene

Molor-Erdene

Molor-Erdene