“Хүн төрөлхтөний түүх ба ирээдүй-Монгол хүн хаана явна вэ? “ сэдэвтэй шүүмж лекц болно.