“Less than Nothing“ нэртэй номыг задалж дэлгэрэнгүй тайлбарлана
Энэ хагас сайнд дэлхийн хамгийн аюултай философич Жижек Zizek болон түүний номуудын тухай ярина. Онцолж  "Less than Nothing" нэртэй номыг задалж дэлгэрэнгүй тайлбарлана.
Цаг: 18.30
Хаана: Танан төв
Бүртгүүлэх утас: 9999 6962, 9998 0004

Molor-Erdene