Дэлхийн 50 чухал философичидийн бүтээлтэй танилцана
С. Молор-Эрдэнэ: Философийн цуврал лекцүүд.

Molor-Erdene: Philosophy Lectures

Дэлхийн 50 чухал философичидийн бүтээлтэй танилцана.

 

Хугацаа

Философийн эрин үе

Philosophical epoch

1

9 сарын 22

Философийн эхлэл: Энэтхэг, Хятад, Грек

Beginning of the philosophy: India, China, Greek

2

9 сарын 29

Антикийн Грекийн философи. Арабын философи

Ancient Greek philosophy, Arab philosophy

3

10 сарын 6

Дундад зууны философи. Италийн философи

Medieval philosophy, Italian Philosophy

4

10 сарын 13

Францын философи

French Philosophy

5

10 сарын 20

Их Британы философи

British Philosophy

6

10 сарын 27

Германы философи

German Philosophy

7

11 сарын 3

Америк, Голланд, Данийн философи

Philosophy in America, Holland, Denmark

8

11 сарын 10

20-р зууны Европын философи: Герман, Франц, Англи, Орос

European Philosophy in 20th century: Germany, France, England, Russia,

9

11 сарын 17

20-р зууны Азийн философи: Япон, Хятад, Энэтхэг

Asian Philosophy in 20th century: Japan, China, India

10

11 сарын 24

21-р зууны философи

Philosophy in 21th century